ברוכים הבאים למערכת המידע על הליכי חדלות פרעון פשיטות רגל ופרוקי חברות של הממונה על הליכי חדלות פירעון
יכולות המערכת
המערכת מאפשרת לציבור הרחב לבדוק קיומם של צווי כינוס, צווי פשיטת רגל, צווי פירוק צווי פתיחת הליכים, והליכי הסדר, ולברר פרטים על ההליכים המנוהלים מכוח צווים או תהליכים אלו. המערכת אינה כוללת מידע בדבר הליכי פשיטת הרגל ו/או פירוק ו/או חדלות פירעון אשר הסתיימו לפני למעלה מ- 3 שנים, ואינה כוללת מידע על בקשות אשר לא הבשילו לכדי צו כינוס, צו פתיחת הליכים ו/או פירוק.

חלק מהמידע באתר אינו נגיש לכלל הציבור ומוגבל לבעלי עניין בתיק בלבד– מגישי תביעות חוב, בעלי תפקיד, החייבים עצמם, בעלי מניות ומנהלים (ניתן לקבל קוד כניסה במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון במחוז בו מתנהל התיק, או ע"י פנייה יזומה באמצעות מערכת הממונט) .

האתר מאפשר כניסה למנויים מוסדיים אשר נרשמו כמנויים לאתר מאפשרת צפייה בכל התיקים הרלוונטיים למוסד אליו הם שייכים באופן מרוכז, כולל גישה מלאה לכל המידע בתיקים אלו.

המידע המפורסם במערכת מעודכן ליום 02/10/2023 ומתעדכן מידי ערב

המידע המופיע באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון , לרבות פירוט שלבי ההליכים השונים, מעודכן בהתאם להחלטות וצווים שניתנו ע"י הממונה על הליכי חדלות פירעון ואשר התקבלו מבתי המשפט.
המידע המלא והמחייב הינו המידע המצוי בתיק בית המשפט הרלוונטי ובתיקי הממונה על הליכי חדלות פירעון.


לתשומת ליבך, הפעולות המבוצעות על ידך באתר נשמרות לצורך בקרת איכות ושיפור השירות לאזרח.


מספר גרסה: 1.0.8