ברוכים הבאים למערכת פשיטת הרגל ופירוקי חברות של הכונס הרשמי

יכולות המערכת
המערכת מאפשרת לציבור הרחב לבדוק קיומם של צווי כינוס / צווי פשיטת רגל ו/או צווי פירוק ולברר פרטים על ההליכים המנוהלים מכוח צווים אלו. המערכת אינה כוללת מידע בדבר הליכי פשיטת הרגל ו/או פירוק אשר הסתיימו לפני למעלה מ- 7 שנים, ואינה כוללת מידע על בקשות אשר לא הבשילו לכדי צו כינוס ו/או פירוק.

חלק מהמידע באתר אינו נגיש לכלל הציבור ומוגבל לבעלי עניין בתיק בלבד– מגישי תביעות חוב, בעלי תפקיד, החייבים עצמם, בעלי מניות ומנהלים (ניתן לקבל קוד כניסה במשרדי הכונס הרשמי במחוז בו מתנהל התיק).

האתר מאפשר כניסה למנויים מוסדיים אשר נרשמו כמנויים לאתר מאפשרת צפייה בכל התיקים הרלוונטיים למוסד אליו הם שייכים באופן מרוכז, כולל גישה מלאה לכל המידע בתיקים אלו.

המידע המפורסם במערכת מעודכן ליום 22/08/2019 ומתעדכן מידי ערב

המידע המופיע באתר הכונס הרשמי, לרבות פירוט שלבי ההליכים השונים, מעודכן בהתאם להחלטות וצווים שהתקבלו מבתי המשפט.
המידע המלא והמחייב הינו המידע המצוי בתיק בית המשפט הרלוונטי.
מספר גרסה: 1.0.6