• ניתן לערוך חיפוש לפי כל אחת מהאפשרויות הבאות: מספר ת.ז. של החייב, שם משפחת החייב, מס' התיק בממונה על חדלות פירעון, מס' התיק בבית המשפט.
סוג תיק: מספר תיק בממונה על חדלות פירעון:
שנה-חודש-מספר תיק בבית משפט: - - שם החייב / שם התאגיד (יש להקליד שם משפחה לפני שם פרטי):
ת.ז - יחיד / ח.פ תאגיד: מחוז:
רשות מטפלת: מס תיק ברשות האכיפה והגבייה:

סוג תיקרשות מטפלתמספר תיק ממונהמספר תיק בהמ"שמספר תיק רשות האכיפהשם יחיד / תאגידמזהה יחיד / תאגידמחוזפרטים


לתשומת ליבך, הפעולות המבוצעות על ידך באתר נשמרות לצורך בקרת איכות ושיפור השירות לאזרח.